ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง