ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๙๓ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง