ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน นม พาสเจอร์ไรส์ รสจืดขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง