เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 [29 เมษายน 2565]
โครงการตลาดสดมีมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 [20 เมษายน 2565]
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2565 [9 มีนาคม 2565]
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 [25 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้ โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 [23 กุมภาพันธ์ 2565]
ติดประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ [2 กุมภาพันธ์ 2565]
อัตราภาษีป้าย [17 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2564 [28 กันยายน 2564]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 [3 กันยายน 2564]
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การสานเปลจากเชือกไนล่อน" วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 [3 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)