เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณพื้นที่โนนสร้างหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรลูกรังรอบป่าช้าดอนขาว บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยแม็คโคร บ้านดอนเขือง (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเชื่อมถนนพานพร้าว บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยพรเจริญ บ้านสร้างแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบลำห้วยแม็คโคร บ้านดอนเขือง(ต่อจากโครงการเดิม)ซึ่งมีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ขนาดกว้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินลูกรังซอยประชาอุทิศ บ้านสร้างดู่ มีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงานดังนี้ ขนาดกว้าง 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ทล.22 บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกสร้างดู่ สร้างแป้น - ทล.22 (ซอยงามขำ) บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยอิสราธิปไตย บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๒ สายทางแยกถนนสร้างดู่ สร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๓ สายทางแยก ทล.๒๒ - บ้านสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๔-๐๐๗ สายทางแยก ทล.๒๒ - บ้านเดิด( poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน ตุลาคม 64 ถึง ธันวาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน กรกฎาคม 64 ถึง กันยายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ สายทางแยกถนนสร้างดู่ สร้างแป้น-ถนนประปา(ถนนพานพร้าว)บ้านดอน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ สายทางแยกถนน ทล.22-บ้านเดิด(ถนนศรีจำปา) บ้านดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวลาดยางฯ ทาง ทล.33-บ้านสร้างแป้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการขุดลอกลำห้วยยาม หมู่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4