เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้ารับการเลือกสรร
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
photo ประกาศ บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5