เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเขืองสมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file การแต่งตั่งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407