messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อพ.สธ.เทศบาลตำบลดอนเขือง
image กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเขือง
folder แผนงาน/โครงการ
folder รายงานผล

สถิติ sitemap
วันนี้ 123
เดือนนี้1,854
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)56,383
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน ปี 2567
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการในเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ประจำปี 2567
"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1 ธนาคารขยะ" ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เทศบาลตำบลดอนเขือง
No gift Policy งดรับให้ของขวัญ
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITA 2024
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง ปิดบ่อขยะเทศบาลตำบลดอนเขือง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานการจัดชื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 67
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ดอนเขือง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลดอนเขือง